Quim Perramon

La formula de la Pau. Dibuix de Joan Soler-Jové

ARTICLES EN MITJANS:     Enllaç

LLIBRES:

Relats Economàgics ( 2012 )   Enllaç

Bombolles financeres i confusió informativa. Relació entre la informació econòmica als mitjans de comunicació i la presa de decisions d’inversió (2012)   Enllaç 

PUBLICACIONS E MITJANS UNIVERSITARIS:   Enllaç

EX-LIBRIS:

Dibuix de Joan Soler-Jové