febrer 2015

Barcelona i l’aigua

//

Conferència a càrrec de Joan Gaya Fuertes, enginyer industrial, exgerent del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) i autor del llibre ‘Barcelona i l’aigua. L’abastament d’aigua a la Barcelona moderna i la seva projecció al futur’. La conferència, organitzada per la Societat Catalana d’Economia, filial de l’IEC, es va pronunciar a l’Institut el 26 de febrer de 2015.